ภาษาอังกฤษ

charge

ภาษาไทย
หน้าที่, ค่าใช้จ่าย, ความรับผิดชอบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
chargeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe is in charge of the kitchen.คำแปลเธอคือคนที่รับผิดชอบห้องครัว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย