charge

คำแปล
หน้าที่, ค่าใช้จ่าย, ความรับผิดชอบ
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
in
ใน
charge
ความรับผิดชอบ
หน้าที่
ค่าใช้จ่าย
of
ของ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
kitchen
ห้องครัว
.
เธอคือคนที่รับผิดชอบห้องครัว
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
in
ใน
charge
ความรับผิดชอบ
หน้าที่
ค่าใช้จ่าย
of
ของ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
kitchen
ห้องครัว
.
เธอคือคนที่รับผิดชอบห้องครัว
Who
ใคร
is
เป็น
อยู่
คือ
in
ใน
charge
หน้าที่
ความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
here
ที่นี่
?
ใครคือคนรับผิดชอบที่นี่
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย