ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

characters

คำแปล
ตัวอักษร
Chinese
จีน
characters
ตัวอักษร
are
เป็น
อยู่
very
มาก
beautiful
สวยงาม
.
ตัวอักษรภาษาจีนสวยงามมาก
1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย