ภาษาอังกฤษ

character

ภาษาไทย
บุคลิก, ตัวละคร, ตัวอักษร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
characterตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe character is on stage, all the time.คำแปลตัวละครตัวนี้อยู่บนเวทีตลอดเวลา
charactersตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างChinese characters are very beautiful.คำแปลตัวอักษรภาษาจีนสวยงามมาก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย