ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

character

คำแปล
บุคลิก, ตัวละคร, ตัวอักษร
Chinese
จีน
characters
ตัวอักษร
are
เป็น
อยู่
very
มาก
beautiful
สวยงาม
.
ตัวอักษรภาษาจีนสวยงามมาก
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
character
ตัวละคร
ตัวอักษร
บุคลิก
is
อยู่
เป็น
คือ
on
บน
stage
เวที
ขั้นตอน
,
all
ทั้งหมด
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
time
เวลา
.
ตัวละครตัวนี้อยู่บนเวทีตลอดเวลา
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
character
ตัวละคร
ตัวอักษร
บุคลิก
ตัวอักษร
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย