ภาษาอังกฤษ

channel

ภาษาไทย
ช่อง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
channelตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy grandmother likes this channel.คำแปลคุณยายของฉันชอบช่องนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย