ภาษาอังกฤษ

change

ภาษาไทย
เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
changeตัวอย่างI will be happy if I change my job.คำแปลฉันจะยินดีถ้าฉันเปลี่ยนงานของฉัน
changedตัวอย่างHe has changed his glasses since two years ago.คำแปลเขาได้เปลี่ยนแว่นตาของเขาตั้งแต่สองปีที่แล้ว
changeตัวอย่างWe will not change our names.คำแปลพวกเราจะไม่เปลี่ยนชื่อของพวกเรา
changeตัวอย่างWe do not like change.คำแปลพวกเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย