ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

change

คำแปล
เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง
He
เขา
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
change
เปลี่ยน
เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง
.
เขาเค้าไม่เปลี่ยนแปลงไป
3 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
will
จะ
be
เป็น
อยู่
happy
มีความสุข
ยินดี
if
ถ้า
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
change
เปลี่ยน
เปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง
my
ของฉัน
ของผม
job
งาน
.
ฉันจะยินดีถ้าฉันเปลี่ยนงานของฉัน
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
will
จะ
be
เป็น
อยู่
happy
มีความสุข
ยินดี
if
ถ้า
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
change
เปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
your
ของเธอ
ของพวกคุณ
ของคุณ
mind
ใจ
.
พวกเขาจะยินดีถ้าคุณเปลี่ยนใจ
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย