ภาษาอังกฤษ

chairs

ภาษาไทย
เก้าอี้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
chairตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhere is my chair?คำแปลเก้าอี้ของฉันอยู่ที่ไหน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย