Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

chain

คำแปล
โซ่
It
is
a
chain
for
my
daughter
.
มันคือโซ่สำหรับลูกสาวของฉัน
It
is
a
chain
for
my
daughter
.
มันคือโซ่สำหรับลูกสาวของฉัน
It
is
a
chain
.
มันคือโซ่เส้นหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย