ภาษาอังกฤษ

chain

ภาษาไทย
โซ่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
chainตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is a chain for my daughter.คำแปลมันคือโซ่สำหรับลูกสาวของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย