ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

center

คำแปล
ศูนย์กลาง
We
พวกเรา
go
ไป
to
ถึง
สู่
the
thecity
เมือง
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
city
thecity
เมือง
เมือง
center
ศูนย์กลาง
.
พวกเราไปที่ศูนย์กลางเมืองนี้
Where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
is
อยู่
เป็น
คือ
the
thecity
เมือง
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
city
thecity
เมือง
เมือง
center
ศูนย์กลาง
?
ศูนย์กลางเมืองนี้อยู่ที่ไหน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
center
ศูนย์กลาง
ศูนย์กลาง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย