ภาษาอังกฤษ

center

ภาษาไทย
ศูนย์กลาง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
centerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe go to the city center.คำแปลพวกเราไปที่ศูนย์กลางเมืองนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย