ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cellphone

คำแปล
โทรศัพท์มือถือ, มือถือ
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
a
หนึ่ง
cellphone
โทรศัพท์มือถือ
มือถือ
.
คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
his
ของเขา
cellphone
โทรศัพท์มือถือ
มือถือ
.
ฉันมีโทรศัพท์มือถือของเขา
1 ความคิดเห็น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
a
หนึ่ง
cellphone
โทรศัพท์มือถือ
มือถือ
.
คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย