ภาษาอังกฤษ

causes

ภาษาไทย
ต้นเหตุ, สาเหตุ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
causeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey do not know the cause of the problem.คำแปลพวกเขาไม่รู้สาเหตุของปัญหาข้อนี้
causesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThere are many causes for this problem.คำแปลมีสาเหตุหลายอย่างสำหรับปัญหาข้อนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย