ภาษาอังกฤษ

category

ภาษาไทย
ประเภท, หมวดหมู่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
categoryตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างCheese and milk are in the same category.คำแปลเนยแข็งและนมอยู่ในประเภทเดียวกัน
categoriesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThere are five categories.คำแปลมีห้าประเภท
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย