ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cat

คำแปล
แมว
We
พวกเรา
have
มี
a
หนึ่ง
dog
หมา
สุนัข
and
และ
a
หนึ่ง
cat
แมว
.
พวกเรามีหมาและแมว
3 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
have
มี
a
หนึ่ง
cat
แมว
and
และ
a
หนึ่ง
dog
หมา
สุนัข
.
พวกเรามีแมวและหมา
2 ความคิดเห็น
A
หนึ่ง
cat
แมว
แมวตัวหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย