ภาษาอังกฤษ

cat

ภาษาไทย
แมว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
catตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYou have a dog, not a cat.คำแปลคุณมีหมา ไม่ใช่แมว
catsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe have two dogs and two cats.คำแปลพวกเรามีสุนัขสองตัวและแมวสองตัว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย