ภาษาอังกฤษ

castle

ภาษาไทย
ปราสาท

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
castleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIn the castle, she wears a pink dress.คำแปลในปราสาท เธอสวมชุดกระโปรงสีชมพู
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย