ภาษาอังกฤษ

case

ภาษาไทย
กรณี, คดี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
caseตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIn any case I do not know her.คำแปลอย่างไรก็ตาม ฉันไม่รู้จักเธอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย