ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

career

คำแปล
อาชีพ
My
ของฉัน
ของผม
career
อาชีพ
is
isnot
ไม่ได้เป็น
เป็น
อยู่
คือ
not
isnot
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
like
เหมือน
ชอบ
yours
ของคุณ
ของพวกคุณ
.
อาชีพของฉันไม่เหมือนอาชีพของคุณ
He
เขา
loves
รัก
ชอบ
his
ของเขา
career
อาชีพ
.
เขารักอาชีพของเขา
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
love
รัก
ความรัก
ชอบ
my
ของฉัน
ของผม
career
อาชีพ
.
ฉันรักอาชีพของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย