ภาษาอังกฤษ

career

ภาษาไทย
อาชีพ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
careerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy career is not like yours.คำแปลอาชีพของฉันไม่เหมือนอาชีพของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย