ภาษาอังกฤษ

care

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
careตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI am taking care of my health.คำแปลนกำลงดแลสขภาพของฉนอยู่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย