ภาษาอังกฤษ

card

ภาษาไทย
บัตร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
cardตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhere is my credit card?คำแปลบัตรเครดิตของฉันอยู่ที่ไหน
cardsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างTwo credit cards are better than one.คำแปลบัตรเครดิตสองใบดีกว่าใบเดียว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย