ภาษาอังกฤษ

captain

ภาษาไทย
กัปตัน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
captainตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWho is the captain?คำแปลใครคือกัปตันคนนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย