ภาษาอังกฤษ

capital

ภาษาไทย
ปราสาท

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
capitalตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe castle is in the capital of Spain.คำแปลปราสาทหลังนี้อยู่ในเมืองหลวงของประเทศสเปน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย