ภาษาอังกฤษ

candidate

ภาษาไทย
ผู้สมัคร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
candidateตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThat candidate gave a speech last Monday.คำแปลผู้สมัครคนนั้นได้ปราศรัยเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว
candidatesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างHe likes the other candidates more.คำแปลเขาชอบผู้สมัครคนอื่นๆมากกว่า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย