ภาษาอังกฤษ

campaign

ภาษาไทย
การรณรงค์, การโฆษณา, การเผยแพร่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
campaignตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDuring the campaign he only talked about the economy.คำแปลช่วงหาเสียงนี้เขาพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่านั้น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย