ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

campaign

คำแปล
การรณรงค์, การโฆษณา, การเผยแพร่
During
ในระหว่าง
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
campaign
การหาเสียง
การรณรงค์
การโฆษณา
he
เขา
only
เท่านั้น
แค่
talked
ได้คุย
about
เกี่ยวกับ
ประมาณ
the
theeconomy
เศรษฐกิจ
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
economy
theeconomy
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
.
ช่วงหาเสียงนี้เขาพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่านั้น
What
อะไร
is
คือ
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
strategy
กลยุทธ์
of
ของ
his
ของเขา
campaign
การหาเสียง
การรณรงค์
การเผยแพร่
?
แผนการการหาเสียงของเขาคืออะไร
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
campaign
การหาเสียง
การรณรงค์
การโฆษณา
การหาเสียง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย