Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

calling

คำแปล

การโทรหา, กำลังโทรหา, การโทร

การผันคำกริยาของcall

I
am
calling
your
mother
.

ฉันกำลังเรียกคุณแม่ของคุณอยู่

She
is
calling
her
brother
.

เธอกำลังเรียกพี่ชายของเธออยู่

They
are
calling
me
.

พวกเขากำลังเรียกฉันอยู่

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ call

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง