Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

called

คำแปล
She
called
me
this
morning
.
เธอโทรมาหาฉันเมื่อเช้านี้
1 ความคิดเห็น
She
called
yesterday
.
เธอโทรมาเมื่อวานนี้
He
just
called
.
เขาเพิ่งโทรมา
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ call

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย