ภาษาอังกฤษ

calendar

ภาษาไทย
ปฏิทิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
calendarตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe dinner we have with her is on the calendar.คำแปลข้าวเย็นที่เรากินกับเธออยู่บนปฏิทิน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย