calendar

คำแปล
ปฏิทิน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
dinner
อาหารเย็น
ข้าวเย็น
มื้อเย็น
we
พวกเรา
have
มี
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
her
เธอ
ของเธอ
is
อยู่
เป็น
คือ
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
calendar
ปฏิทิน
.
ข้าวเย็นที่เรากินกับเธออยู่บนปฏิทิน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
want
อยากได้
a
หนึ่ง
calendar
ปฏิทิน
.
ฉันอยากได้ปฏิทินอันหนึ่ง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
has
มี
a
หนึ่ง
calendar
ปฏิทิน
.
ผู้หญิงคนนั้นมีปฏิทิน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย