ภาษาอังกฤษ

but

ภาษาไทย
แต่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
butตัวอย่างI see you but not him.คำแปลฉันเห็นคุณแต่ไม่ใช่เขา

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย