ภาษาอังกฤษ

business

ภาษาไทย
ธุรกิจ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
businessตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe business is ours now.คำแปลตอนนี้ ธุรกิจนี้เป็นของพวกเรา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย