Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bus

คำแปล
รถเมล์
I
go
by
bus
.
ฉันนั่งรถเมล์ไป
1 ความคิดเห็น
I
go
by
bus
.
ฉันนั่งรถเมล์ไป
1 ความคิดเห็น
I
go
by
bus
.
ฉันนั่งรถเมล์ไป
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย