ภาษาอังกฤษ

bus

ภาษาไทย
รถเมล์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
busตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างA bus is not a car.คำแปลรถเมล์ไม่ใช่รถยนต์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย