bus

คำแปล
รถเมล์
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
go
ไป
by
โดย
bus
รถเมล์
.
ฉันนั่งรถเมล์ไป
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
go
ไป
by
โดย
bus
รถเมล์
.
ฉันนั่งรถเมล์ไป
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
go
ไป
by
โดย
bus
รถเมล์
.
ฉันนั่งรถเมล์ไป
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย