Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

building

คำแปล
ตึก
It
is
the
worst
building
.
มันคือตึกที่แย่ที่สุด
It
is
the
worst
building
.
มันคือตึกที่แย่ที่สุด
The
building
is
yellow
.
ตึกหลังนี้สีเหลือง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย