ภาษาอังกฤษ

build

ภาษาไทย
สร้าง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
buildตัวอย่างWe need to build a house.คำแปลพวกเราจำเป็นต้องสร้างบ้านหลังหนึ่ง

การเชื่อมbuild

PersonPresentPast
Ibuildbuilt
he/she/itbuildsbuilt
you/we/theybuildbuilt
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย