ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

brown

คำแปล
สีน้ำตาล
My
ของฉัน
ของผม
shoes
รองเท้า
are
เป็น
อยู่
brown
สีน้ำตาล
.
รองเท้าของฉันเป็นสีน้ำตาล
2 ความคิดเห็น
The
theman
ผู้ชาย
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
man
theman
ผู้ชาย
ผู้ชาย
has
มี
brown
สีน้ำตาล
shoes
รองเท้า
.
ผู้ชายมีรองเท้าสีน้ำตาล
2 ความคิดเห็น
His
ของเขา
shoes
รองเท้า
are
อยู่
เป็น
brown
สีน้ำตาล
.
รองเท้าของเขาสีน้ำตาล
4 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย