ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

brother

คำแปล
น้องชาย (คำนามเอกพจน์), พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)
My
ของฉัน
ของผม
brother
น้องชาย (คำนามเอกพจน์)
พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)
drinks
ดื่ม
water
น้ำ
.
พี่ชายของฉันดื่มน้ำ
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
brother
น้องชาย (คำนามเอกพจน์)
พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)
drinks
ดื่ม
water
น้ำ
.
พี่ชายของฉันดื่มน้ำ
1 ความคิดเห็น
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
my
ของฉัน
ของผม
brother
น้องชาย (คำนามเอกพจน์)
พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)
,
not
ไม่ใช่
ไม่
my
ของฉัน
ของผม
father
พ่อ
.
เขาคือพี่ชายของฉัน, ไม่ใช่พ่อของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย