ภาษาอังกฤษ

brother

ภาษาไทย
น้องชาย (คำนามเอกพจน์), พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
brotherตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe is my brother, not my father.คำแปลเขาคือพี่ชายของฉัน, ไม่ใช่พ่อของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย