ภาษาอังกฤษ

bridge

ภาษาไทย
สะพาน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bridgeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThere is a dog on the bridge.คำแปลมีหมาตัวหนึ่งอยู่บนสะพาน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย