ภาษาอังกฤษ

breakfast

ภาษาไทย
อาหารเช้า, ข้าวเช้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
breakfastตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe girl eats breakfast.คำแปลเด็กผู้หญิงกินข้าวเช้า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย