ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

breakfast

คำแปล
อาหารเช้า, ข้าวเช้า
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
breakfast
ข้าวเช้า
อาหารเช้า
.
ฉันกินข้าวเช้า
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
eats
รับประทาน
กิน
breakfast
อาหารเช้า
ข้าวเช้า
.
เด็กผู้หญิงกินข้าวเช้า
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
eats
รับประทาน
กิน
breakfast
ข้าวเช้า
อาหารเช้า
.
เด็กผู้ชายกินข้าวเช้า
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย