ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bread

คำแปล
ขนมปัง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
eats
รับประทาน
กิน
an
หนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
and
และ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
bread
ขนมปัง
.
เด็กผู้ชายคนนี้กินแอปเปิ้ลลูกหนึ่งและฉันกินขนมปัง
2 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
an
หนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
and
และ
she
เธอ
eats
รับประทาน
กิน
bread
ขนมปัง
.
ฉันกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่งและเธอกินขนมปัง
7 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
eats
รับประทาน
กิน
bread
ขนมปัง
.
เด็กผู้หญิงคนนี้กินขนมปัง
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย