ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

brand

คำแปล
ยี่ห้อ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
brand
ยี่ห้อ
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
success
ความสำเร็จ
.
ยี่ห้อประสบความสำเร็จ
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
brand
ยี่ห้อ
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
success
ความสำเร็จ
.
ยี่ห้อประสบความสำเร็จ
1 ความคิดเห็น
This
นี่
นี้
brand
ยี่ห้อ
name
nameis
ชื่อ
is
nameis
อยู่
คือ
เป็น
very
มาก
important
สำคัญ
to
ถึง
สู่
my
ของฉัน
ของผม
daughter
ลูกสาว
.
ยี่ห้อนี้สำคัญต่อลูกสาวของฉันมาก
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย