ภาษาอังกฤษ

brand

ภาษาไทย
ยี่ห้อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
brandตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis brand name is very important to my daughter.คำแปลยี่ห้อนี้สำคัญต่อลูกสาวของฉันมาก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย