ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

boys

คำแปล
เด็กผู้ชาย
We
พวกเรา
are
เป็น
อยู่
boys
เด็กผู้ชาย
.
พวกเราเป็นเด็กผู้ชาย
3 ความคิดเห็น
They
พวกเขา
พวกเธอ
สิ่งของเหล่านั้น
are
เป็น
อยู่
boys
เด็กผู้ชาย
.
พวกเขาเป็นเด็กผู้ชาย
3 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boys
เด็กผู้ชาย
read
อ่าน
a
หนึ่ง
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
เด็กผู้ชายหลายคนอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย