ภาษาอังกฤษ

boyfriend

ภาษาไทย
แฟน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
boyfriendตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างNo, he is not my boyfriend.คำแปลไม่ เขาไม่ใช่แฟนของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย