ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

boy

คำแปล
เด็กผู้ชาย
Am
เป็น
อยู่
คือ
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
a
หนึ่ง
boy
เด็กผู้ชาย
?
ฉันเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่า
1 ความคิดเห็น
A
หนึ่ง
boy
เด็กผู้ชาย
เด็กผู้ชายคนหนึ่ง
4 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
boy
เด็กผู้ชาย
.
ผมเป็นเด็กผู้ชาย
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย