ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bowl

คำแปล
ถ้วย
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
have
มี
a
หนึ่ง
bowl
ถ้วย
.
พวกเขามีชามใบหนึ่ง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
fruit
ผลไม้
is
อยู่
เป็น
คือ
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
bowl
ถ้วย
.
ผลไม้อยู่ในชาม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
bowl
ถ้วย
ชาม
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย