ภาษาอังกฤษ

bottle

ภาษาไทย
ขวด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bottleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a bottle of water.คำแปลฉันมีน้ำขวดหนึ่ง
bottlesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI have his bottles.คำแปลฉันมีขวดของเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย