ภาษาอังกฤษ

boss

ภาษาไทย
หัวหน้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bossตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างLuis is our boss.คำแปลลูอิสคือหัวหน้าของพวกเรา
bossesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThey are not my bosses.คำแปลพวกเขาไม่ใช่หัวหน้าของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย