ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

boss

คำแปล
หัวหน้า
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
are
เป็น
อยู่
not
ไม่ใช่
ไม่
my
ของฉัน
ของผม
bosses
หัวหน้า
.
พวกเขาไม่ใช่หัวหน้าของฉัน
1 ความคิดเห็น
Luis
ลูอิส
is
เป็น
อยู่
คือ
our
ของพวกเรา
boss
หัวหน้า
.
ลูอิสคือหัวหน้าของพวกเรา
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
my
ของฉัน
ของผม
boss
หัวหน้า
.
เธอคือหัวหน้าของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย