ภาษาอังกฤษ

born

ภาษาไทย
ได้เกิด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
bornตัวอย่างShe was born in winter.คำแปลเธอเกิดในหน้าหนาว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย