ภาษาอังกฤษ

border

ภาษาไทย
ชายแดน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
borderตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างFrance has a border with Italy.คำแปลประเทศฝรั่งเศสมีชายแดนติดต่อกับประเทศอิตาลี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย