ภาษาอังกฤษ

books

ภาษาไทย
หนังสือ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bookตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYou read a book and I read the newspaper.คำแปลคุณอ่านหนังสือเล่มหนึ่งและฉันอ่านหนังสือพิมพ์
booksตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างFour boys read four books.คำแปลเด็กผู้ชายสี่คนอ่านหนังสือสี่เล่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย