ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

book

คำแปล
หนังสือ
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
read
อ่าน
a
หนึ่ง
book
หนังสือ
and
และ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
read
อ่าน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
คุณอ่านหนังสือเล่มหนึ่งและฉันอ่านหนังสือพิมพ์
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
reads
อ่าน
a
หนึ่ง
book
หนังสือ
and
และ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
read
อ่าน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
เธออ่านหนังสือและฉันอ่านหนังสือพิมพ์
4 ความคิดเห็น
She
เธอ
reads
อ่าน
a
หนึ่ง
book
หนังสือ
.
เธออ่านหนังสือเล่มหนึ่ง
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย