ภาษาอังกฤษ

body

ภาษาไทย
ศพ, ร่างกาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bodyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey found his body on the beach.คำแปลพวกเขาเจอศพของเขาบนชายหาด
bodiesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างModels have beautiful bodies.คำแปลนางแบบมีร่างกายที่สวยงาม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย