body

คำแปล
ศพ, ร่างกาย
Models
นางแบบ
นายแบบ
have
มี
beautiful
สวยงาม
bodies
ร่างกาย
.
นางแบบมีร่างกายที่สวยงาม
0 ความคิดเห็น
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
found
เจอ
his
ของเขา
body
ศพ
ร่างกาย
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
beach
ชายหาด
.
พวกเขาเจอศพของเขาบนชายหาด
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
found
เจอ
his
ของเขา
body
ศพ
ร่างกาย
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
beach
ชายหาด
.
พวกเขาเจอศพของเขาบนชายหาด
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย